PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:42:29 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:32:09 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13345
3Khách vãng lai01:22:34 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai01:10:42 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
5Khách vãng lai01:09:21 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai00:53:22 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
7Khách vãng lai00:52:21 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai00:41:08 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai00:36:11 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai00:32:29 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/default.aspx
11Khách vãng lai00:32:21 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
24 1 2019